Browsing by Author Джунь Й. В. // Dzhyn J. V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2017ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДНЬО-АРИФМЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2017ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДНЬО-АРИФМЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2015МАТЕМАТИЧНЕ ЕСЕ ПРО ПОНЯТТЯ ОДНОРІДНИХ ВЕЛИЧИН У СТАТИСТИЦІДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2016НЕКЛАСИЧНИЙ РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2015НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ АНАЛИЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2013НЕОКЛАСИЧНА ТЕОРІЯ ПОМИЛОК І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ В МОДУЛІ «DATA ANALYSIS»Джунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2013НОТАТКИ ДО КРИТЕРІЮ КРАМЕРА-УЕЛЧАДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2013ОБ ОДНОМ ОБОБЩЕНИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПРИНЦИПА МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (М.Н.К.) В СВЯЗИ С ЭВОЛЮЦИЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗАКОНЕ ОШИБОК НАБЛЮДЕНИЙ // ON GENERALIZATION OF METHOD OF LEAST SQUARE FUNDAMENTAL PRINCIPLE (MLS) IN CONNECTION WITH THE EVOLUTION OF THE IDEAS ON THE LAW OF ERRORS OF THE OBSERVATIONSДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2015ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ВРАХУВАННЯ ФУНДАМЕТНАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2017ПРО ДВІ СТРАТЕГІЇ ДІАГНОСТИКИ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ЕКОНОМІЦІ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ РОЗПОДІЛІВ ЗАЛИШКОВИХ ПОХИБОК // ABOUT TWO DIAGNOSTG STRATEGIES OF MATHEMATICAL MODELS IN ECONOMICS BASED ON THE STATISTICAL DISTRIBUTION ANALYSIS OF RESIDUAL ERRORSДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2014ПРО МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ АДАПТОВАНИЙ ДО ЗАКОНУ ПОХИБОК ПІРСОНА-ДЖЕФФРІСАДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2017ТЕОРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОЛЬШИХ ВЫБОРОК МНОГОКРАТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2016УКРАЇНА НА ПОРОЗІ НОВИХ ВИКЛИКІВ У СФЕРІ ІТДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2014УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.
2016ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР – АРЕНА БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬДжунь Й. В. // Dzhyn J. V.