Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/1912
Title: РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ З МАТРИЧНИМИ РОЗРАХУНКАМИ ПОХИБОК ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ
Other Titles: REGRESSION ANALYSIS IN PEDAGOGICAL RESEARCH WITH MATRIX CALCULATIONS OF THE ERRORS OF MODEL PARAMETERS
Authors: Джунь Йосип Володимирович / Dzhun Y. V., Лотюк Юрій Георгійович / Lotiuk Yu. H.
Keywords: Pегресійний аналіз, стандартні похибки регресорів, залишкові похибки математичної моделі, метод найменших квадратів. /
Regression analysis, standards errors of the regresses, observations-calculations errors of the mathematical models, least squares method.
Issue Date: 2020
Publisher: Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука
Citation: Джунь Й. В., Лотюк Ю. Г. Регресійний аналіз у педагогічних дослідженнях з матричними розрахунками похибок параметрів моделі. Псих.-пед. основи гуманізації навч.-вихов. процесу в школі та ВНЗ. 2020. Вип. 1 (23). С. 54−68.
Abstract: У статті розкрито можливість використання регресійного аналізу у педагогічних дослідженнях з матричними розрахунками похибок параметрів моделі. Визначено, що регресійне моделювання можна виконати належним чином тільки при розумінні трьох основних причин, що зумовлюють незадовільну якість та відсутність наукового результату в педагогічному дослідженні. Обґрунтовано, що математична статистика формує доказову базу досліджень більшості наукових робіт, включаючи дисертації. Для забезпечення якості статистичних досліджень у педагогіці рекомендовано проводити їх групою у складі: педагог-дослідник, математик-статистик та програміст. / A simple regression analysis algorithm with calculation of standard model errors based on the application of matrix theory is proposed. For the first time, all the necessary mathematical requirements are indicated, the fulfilment of which is mandatory for the proper application of regression analysis. Knowledge of these requirements is very important for the correct application of software products, since programmers, as a rule, are not aware of the presence of these requirements.
URI: http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/handle/123456789/1912
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри математичного моделювання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник 23 -54-68.pdfДжунь Й. В., Лотюк Ю. Г. Регресійний аналіз у педагогічних дослідженнях з матричними розрахунками похибок параметрів моделі701,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.