Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2012
Title: АВТОНОМІЯ ЛІБЕРАЛЬНОГО РОЗУМУ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Authors: Мітчук О. А. / Mitchuk O. A.
Keywords: Інформаційна культура, ліберальна інформаційна культура, соціокультурний феномен, носії інформаційної культури, суб'єкт інформаційної культури. /
Information culture, liberal information culture, socio-cultural phenomenon, carriers of information culture, the subject of information culture.
Issue Date: 2016
Publisher: Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука
Citation: Мітчук О. А. Автономія ліберального розуму в контексті функціонування ліберальної інформаційної культури: збірник тез виступів учасників Всеукр. наук.-практ. конф. Історія української державності, присв. 25-річчю проголошення незалежності України (22 вересня 2016 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ імені акад. С. Дем'янчука, 2016. С. 129-132.
Abstract: У тезах доповіді проаналізовано дефініцію "інформаційна культура" та охарактеризовано критерії розвитку цього феномену. Зазначено, що інформаційна культура невід'ємна від особистості - суб'єкта культури, яка сформована під впливом об'єктивного світу в процесі діяльності та спілкування. Виокремлено суб'єкт інформаційної культури. Зауважено, що сучасна інформаційна культура - це якісна характеристика, насамперед, життєдіяльності людини в галузі отримання, передачі, збереження та використання інформації, де пріоритетними є загальнолюдські духовні цінності. Доведено, що специфіка соціальних інформаційних процесів полягає в тому, що незважаючи на складність комунікації, масштаби, структурні інформаційні ресурси, інтенсивні і неоглядні інформаційні потоки, - їх метрика повинна бути співмірною із індивідуальною людською свідомістю, її можливостями та параметрам, що вимірюються антропологічними характеристиками.
URI: http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/handle/123456789/2012
ISBN: 978-966-7359-70-6
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри соціальних комунікаційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.