Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2017
Title: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів над дисципліною «Комунікативістика»
Authors: Мітчук О. А. / Mitchuk O. A.
Keywords: Засоби масової комунікації, медіа технології, комунікативна стратегія, PR-комунікації, PR-технології, PR-вплив, PR-, PR-стратегії, медіа пул, медіа карта, цільова аудиторія, імідж, репутація. /
Mass media, media technologies, communication strategy, PR-communications, PR-technologies, PR-influence, PR-, PR-strategies, media pool, media card, target audience, image, reputation.
Issue Date: 2019
Publisher: Рівне: РВЦ МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука
Citation: Мітчук О. А. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів над дисципліною «Комунікавістика». Рівне, 2019. 29 с.
Abstract: У Методичних рекомендаціях зазначено, що метою викладання дисципліни є надання майбутнім фахівцям знань та вмінь визначення та використання основних медіа-технологій в побудові комунікативних стратегій. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - теоретичні та прикладні аспекти технологій комунікативної стратегії; - системний характер комунікативної стратегії; - типології PR- комунікацій; - зарубіжний та вітчизняний досвід використання PRтехнологій для формування та підвищення позитивного іміджу суб‘єкта комунікації; а також сформувати вміння і практичні навички з: - визначення основних напрямків і каналів здійснення комунікацій; - застосування сучасних PR-технологій у практичній діяльності. Під час викладання дисципліни “Комунікативістика” використовується лекційно-практична методика навчання, в яку входять методи навчання класифіковані за: джерелами знань, характером логіки пізнання, рівнем проблемності засвоєння, дидактичними цілями.
Description: Для студентів ОР «Магістр» спеціальності 061 Журналістика
URI: http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/handle/123456789/2017
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри соціальних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КОМУНІКАТИВІСТИКА_МЕТОДИЧКА_вр (1).pdfМетодичні рекомендації з навч. дисцип. "Комунікативістика"767,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.