Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2031
Title: УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Authors: Князевич А. О. / Kniazevych A. O.
Keywords: Управління, механізми управління, підприємство, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність підприємств, ефекттивність інноваційної діяльності, інноваційні ризики, математичне моделювання, експертне оцінювання господарського механізму управління інноваційним розвитком підприємств, колектив, синергія, софтизація, сервізація, технопарки, техноліси, кластери. /
Management, management mechanisms, enterprise, innovative development, innovative activity of enterprises, efficiency of innovative activity, innovative risks, mathematical modeling, expert estimation of economic mechanism of management of innovative development of enterprises, collective, synergy, software, service, technoparks, technologies, clusters.
Issue Date: 2018
Publisher: Рівне: Волинські обереги
Citation: Князевич А. О. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваціного розвитку економіки: монографія. Рівне: Волинські обереги, 2018. 362 с.
Abstract: У монографії досліджені теоретико-методологічні основи формування ефективного господарського механізму управління інноваційним розвитком підприємств. Висвітлені проблеми становлення і практичного впровадження механізмів управління інноваційним розвитком. Наведено методику практичного використання математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткого інтегрального розрахунку експертної оцінки механізмів управління, яка може бути широко використана для аналізу ефективності дії й оцінки стану господарського механізму управління інноваційним розвитком як підприємств, так і окремих галузей національної економіки. Висвітлені результати дослідження теоретичних і практичних основ управління процесами формування і функціонування інноваційної інфраструктури України. Розроблено модель функціонування інноваційної інфраструктури як комплексу взаємопов’язаних ринків, які забезпечують софтизацію і сервізацію інноваційних процесів в економіці знань. Представлено економіко-математичні моделі оптимального розподілу ресурсів серед суб’єктів інноваційної інфраструктури. Монографія розрахована на широке коло читачів, зокрема студентів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, керівників підприємств, установ і організацій.
URI: http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/handle/123456789/2031
ISBN: 978-966-416-553-9
Appears in Collections:Наукові видання кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73_Князевич_2018.pdfУправління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки10,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.