Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2034
Title: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів над дисципліною «Культура медіамовлення»
Authors: Мітчук О. А. / Mitchuk O. A.
Keywords: Культура, медіамовлення, техніка мовлення, дикція, орфоепія, наголос, інтонація, темп мовлення, типи пауз. /
Culture, media broadcasting, speech technique, diction, orthoepy, emphasis, intonation, speech rate, types of pauses.
Issue Date: 2019
Publisher: Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука
Citation: Мітчук О. А. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів над дисципліною «Культура медіамовлення». Рівне, 2019. 39 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях зазначено, що на основі теоретичних знань майбутні журналісти повинні оволодіти фонетичними засобами впливу на людей, засвоїти основи техніки правильної вимови, інтонаційно виразне усне мовлення. Окреслено, що метою дисципліни є формування системного уявлення студентів про медіамовлення, про комунікативну особистість, її розвиток, про можливості та умови самовдосконалення. Медіалінгвістичний аспект діяльності засобів масової інформації (ЗМІ) – преси, радіо, телебачення – становить важливу проблему в мовознавстві. Якщо про український газетно-публіцистичний стиль як в історичному плані, так і на синхронному зрізі маємо чимало думок науковців щодо вироблення відповідних теоретичних засад для поліпшення роботи аудіовізуальних засобів інформації.
Description: для студентів ОР «Магістр» спеціальності 061 Журналістика в галузі знань 06 «Журналістика»
URI: http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/handle/123456789/2034
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри соціальних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КУЛЬТУРА_МЕДІАМОВЛЕННЯ_МЕТОДИЧКА_вр (1).pdf735,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.