Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2042
Title: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів над дисципліною «Вступ до магістерських студій»
Authors: Мітчук О. А. / Mitchuk O. A.
Keywords: Структура сучасних медіа, журналістський контент, громадська журналістика, преса, радіомовлення, телебачення, Інтернет-журналістика, соціальні мережі, медіаредакція, повідомлення, інтерв'ю, репортаж. /
Structure of modern media, journalistic content, public journalism, press, radio broadcasting, television, Internet journalism, social networks, media editing, messages, interviews, reporting.
Issue Date: 2019
Publisher: Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука
Citation: Мітчук О. А. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів над дисципліною «Вступ до магістерських студій». Рівне, 2019. 24 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях визначено мету, завдання курсу. Окреслено знання та вміння, які повинні мати студенти в результаті вивчення навчальної дисципліни. Зазначено методику організації самостійної роботи студентів та тематику курсу. Подано низку контрольних питань, тестів, а також рекомендовано літературу до дисципліни.
Description: для студентів ОР «Магістр» спеціальності 061 Журналістика в галузі знань 06 «Журналістика»
URI: http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/handle/123456789/2042
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри соціальних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВМС_МЕТОДИЧКА_2019_вр.pdfМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів над дисципліною «Вступ до магістерських студій»686,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.