Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2048
Title: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів над дисципліною «Методи емпіричних досліджень комунікацій»
Authors: Мітчук О. А. / Mitchuk O. A.
Keywords: Пізнання, методологія дослідження, стратегія наукового дослідження, соціальні комунікації, теоретичні методи, методи конструювання, ідея, теорія, загальнонаукові та спеціальні методи, SWOT-аналіз, метод фокус-груп, анкетування, тріангуляція, контент-аналіз. /
Cognition, research methodology, research strategy, social communications, theoretical methods, design methods, idea, theory, general and special methods, SWOT-analysis, focus group method, questionnaire, triangulation, content analysis.
Issue Date: 2019
Publisher: Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука
Citation: Мітчук О. А. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів над дисципліною «Методи емпіричних досліджень комунікацій». Рівне, 2019. 23 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях визначено мету, завдання курсу. Окреслено знання та вміння, які повинні мати студенти в результаті вивчення навчальної дисципліни. Зазначено методику організації самостійної роботи студентів та тематику курсу. Подано низку контрольних питань, тестів, а також рекомендовано літературу до дисципліни.
Description: для студентів ОР «Магістр» спеціальності 061 Журналістика в галузі знань 06 «Журналістика»
URI: http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/handle/123456789/2048
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри соціальних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕДК_МЕТОДИЧКА_вр.pdfМЕТОДИ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОМУНІКАЦІЙ методичні рекомендації663,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.