Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2092
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Інтернет маркетинг» для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр освітньої програми «Менеджмент організацій» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Authors: Никончук В. М. / Nykonchuk V. M.
Keywords: Інтернет, електронна комерція, інформаційні технології, веб-сайт, контент, ІР-адреса, пошукова система, Web-сторінка, SiteSession, розмір аудиторії сайту, запит, стратегічне планування, план маркетингу, система сервісу, властивості інформаційних товарів, ціноутворення, аукціон, види аукціонів, просування маркетингові комунікації, інтеракція, інтегровані маркетингові комунікації, телемаркетинг, Інтернет-маркетинг, зв’язки з громадськістю, спонсорство, комунікаційний аудит.
Internet, e-commerce, information technology, website, content, IP address, search engine, Web page, SiteSession, site audience size, query, strategic planning, marketing plan, service system, information product properties, pricing, auction, types of auctions, promotion marketing communications, interaction, integrated marketing communications, telemarketing, Internet marketing, public relations, sponsorship, communication audit.
Issue Date: 2020
Publisher: Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука
Citation: Никончук В. М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Інтернет маркетинг» для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр освітньої програми «Менеджмент організацій» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Рівне, 2020. 18 с.
Abstract: Метою викладання навчального курсу «Інтернет-маркетинг» є формування знань і навичок щодо методології інтернет-маркетингу та можливості її використання в практичній діяльності підприємств та організацій. Завдання навчального курсу – формування професійної компетенції щодо теорії і практики використання інтернет-маркетингу, застосування інструментів інтернет-маркетингу та механізму розробки та реалізації його стратегій.
Description: для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр освітньої програми «Менеджмент організацій» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
URI: http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/handle/123456789/2092
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичні рекомендації для виконання практичних робіт.doc.pdfІнтернет-маркетинг719,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.