Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2120
Title: Магістерська, бакалаврська робота: основні вимоги щодо виконання та захисту
Authors: Михальчук Ю. О. / Mykhalchuk Yu. O.
Keywords: Бакалаврська робота, магістерська робота, завдання дослідження, вимоги до написання, титульна сторінка, зміст, актуальність і доцільність дослідження, мета дослідження, об'єкт дослідження, предмет дослідження, гіпотеза дослідження, елементи наукової новизни, апробація результатів магістерської роботи, публікація. /
Bachelor's thesis, master's thesis, research tasks, writing requirements, title page, content, relevance and expediency of research, research purpose, research object, research subject, research hypothesis, elements of scientific novelty, approbation of master's thesis results, publication.
Issue Date: 2019
Publisher: Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука
Citation: Михальчук Ю. О. Магістерська, бакалаврська робота: основні вимоги щодо виконання та захисту. Рівне, 2019. 62 с.
Abstract: У представлених методичних рекомендаціях здійснено спробу опрацювати більш конкретний методичний підхід до процедури підготовки та захисту магістерської та бакалаврської роботи. Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик фахівців спеціальності 053 «Психологія» в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» і призначені для надання допомоги магістрантам та бакалаврам у виконанні випускної роботи згідно з галузевими стандартами вищої школи України.
Description: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічного факультету спеціальності 053 "Психологія" в галузі 05 "Соціальні та поведінкові науки"
URI: http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/handle/123456789/2120
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.