Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2165
Назва: Рефлексія: сутність та розвиток у професійному навчанні майбутніх менеджерів
Інші назви: Reflection: the nature and development in the professional training of future managers
Автори: Михальчук Ю. О. / Mykhalchuk Yu. O.
Ключові слова: Професійне навчання, професійне становлення, рефлексія, рефлексивна ситуація, самосвідомість, соціально-психологічний тренінг.
Professional training, professional development, reflection, reflective situation, self-consciousness, social-psychological training
Дата публікації: 2014
Видавництво: Sucha Beskidzka
Бібліографічний опис: Михальчук Ю. О. REFLECTION: THE NATURE AND DEVELOPMENT IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MANAGERS//РЕФЛЕКСІЯ: СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ. Zeszyty naukowe, Wyższa Szkoła Turystykii Ekologii w Suchej Beskidzkiej,№ 5.–Sucha Beskidzka, 2014.–162 h.–P. 145-154.
Короткий огляд (реферат): життєва ситуація професійного навчання студента, коли актуальною стає самооцінка та самоаналіз ним свого професійного «Я» за своєю природою потенційно вже є рефлексивною, адже студенти вдаються до рефлексивної саморегуляції. Отже, автором здійснено аналіз розвитку наукових уявлень про природу рефлексії як психологічного механізму існування психіки та самосвідомості індивіда на вищих етапах його особистісного розвитку. Доведено, що у контексті процесу цілетворення фокусуються аспекти діяльності, пов’язані як зі змістовним перетворенням ситуації, так і з особистісними механізмами цього перетворення. Автором проаналізовано поняття “рефлексивна ситуація”, під яким розуміється сукупність внутрішніх та зовнішніх чинників, які детермінують процес входження свідомості особистості у режим самоаналізу, самопізнання, що здійснюються на певному емоційному фоні. Автор приходить до висновку, що результатом рефлексії є зміни в динамічній системі самосвідомості, що являє собою єдність усталеного та змінного компонентів у “Я-концепції” та самооцінці особистості. Автор констатує, що саме тренінгові технології навчання спрямовані сформувати у студентів – майбутніх менеджерів здатності до рефлексивної регуляції професійного самовизначення, що побудована на принципі створення “рефлексивної ситуації” і проведення рефлексивних діалогів, професійно-психологічного консультування тощо. // Situation of professional training for a student when particularly relevant become introspection and self-esteem by him his professional «Self» is potentially reflexive. Thus, the author analyzes the development of scientific ideas about the nature of reflection as a psychological mechanism of mental existence and identity of an individual at higher stages of his personal development. The author proved that in the context of goal formation actualized such aspects of activities that related both with the substantive transformation of the situation and the mechanisms of personal transformation. The author analyzes the concept of «reflexive situation», which refers to a set of internal and external factors which determine the process of entering the consciousness of the individual into the introspection, self-knowledge, carried out on a specific emotional background. The author concludes that the result of reflection might be changes in the dynamic system of self-consciousness, which is the unity of steady and variable components of the «self-concept» and self-identity. The author states that the training technology are aimed to form the students - future managers the capacity for reflective professional self-regulation, which is based on the principle of «reflexive situation» and conduct reflective dialogues, professional psychological counseling and more. The main tasks of training technologies that contribute to form the professional skills of begginers has been allocated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2165
Розташовується у зібраннях:Наукові роботи кафедри психології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
reflection the nature and development.pdf373,26 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.