Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2175
Title: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
Authors: Михальчук Ю. О.
Keywords: Професійна освіта, соціально-психологічний тренінг, методичні прийоми тренінгу, рефлексія.
Рrofessional education, social and psychological training, training’ techniques, reflection.
Issue Date: 2013
Publisher: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету
Citation: Михальчук Ю. О. Особливості використання тренінгових технологій у професійному навчанні майбутніх менеджерів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2013.
Abstract: У статті здійснено теоретичний аналіз методичних прийомів та засобів проведення тренінгів у професійному навчанні майбутніх менеджерів, що найкращим чином сприятимуть формуванню професійних вмінь та навичок останнього, високий рівень розвитку яких свідчитиме про сформованість професійної компетентності фахівця та забезпечитиме його конкурентоспроможність на ринку праці. // the article presents the theoretical analysis of teaching methods and means of social and psychological training in the professional education of future managers that could form there professional skills and competence and ensure there competitiveness in the labor market.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2175
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Михальчук Ю.О. тренінгові технології.pdf126,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.