Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2178
Title: ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ВНЗ
Authors: Михальчук Ю. О.
Keywords: Внутрішньоособистісний конлікт, Ід, Его, Суперего, міжособистісний конфлікт, рефлексія, конфліктогенні уміння.
Intrapersonal conflict, Id, Ego, Superego, interpersonal conflict, reflection, conflict skills.
Issue Date: 2015
Publisher: Рівне: РВЦ "МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука"
Citation: Михальчук Ю.О. Особливості конфліктологічної підготовки майбутніх менеджерів в умовах навчання у ВНЗ / Ю.О.Михальчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. - № 2 (14). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2015. – 470 с., С. 210-218.
Abstract: У статті здійснено психолого-педагогічний аналіз сутності внутрішньоособистісного та міжособистісного конфлікту. Автор обґрунтовує необхідність навчання майбутніх менеджерів рефлексії свого «Я» під час навчання у ВНЗ та наводить приклади психотехнік когнітивно-орієнтованого методу корекції, що спрямовані на розкриття нових граней свого внутрішнього світу, вирішення внутрішньоособистісних конфліктів (породжені взаємодією Ід, Его та Суперего як підсистем особистості за отримання енергії) та самоудосконаленні. Здійснено огляд суб'єктивних факторів, що чинять ймовірнісний вплив на спрямованість конфліктної взаємодії. Проаналізовано розвиток конфліктогенних якостей особистості в інтелектуальній, мотиваційно-потребовій, афективній та предметно-практичній сферах майбутнього фахівця.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2178
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Михальчук_Конфліктол.підготовка.pdfМихальчук Ю. О.162,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.