Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2182
Title: ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: ТЕОРЕТИЧНЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ
Authors: Михальчук Ю. О.
Keywords: Дитина з особливими потребами, соціально-психологічний супровід, інклюзивна освіта, толерантність, емпатія, взаємодія, корекція, розвиток.
Child with special needs, social and psychological support, inclusive education, tolerance, empathy, interaction, correction, development.
Issue Date: 2018
Publisher: Перущица : «Научен хронограф» ЕООД
Citation: Михальчук Ю.О. Психологічний супровід дітей з особливими потребами: теоретичний аспект вивчення / Ю.О. Михальчук // Хуманитарни Балкански изследвания. – № 1. – Перущица : «Научен хронограф» ЕООД, 2018. – 80 с., С. 21-23
Abstract: В останні роки в Україні інтенсифікувалися процеси створення класів з інклюзивної освітою у закладах середньої освіти, що мають на меті створення такого простору освітнього середовища, що буде розвивальним та враховуватиме індивідуальні можливості дітей незалежно від їх психофізичного розвитку. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, враховуючи вимогу часу, готує фахівців з психологічного супроводу в інклюзивній освіті, що працюватимуть як з дітьми з особливими потребами, так із їх батьками. Схарактеризовано психологічну сутність та виокремлено складові інклюзивного навчання. Розкрито сутність та особливості психологічного супроводу в освітній діяльності, виділено основні завдання та види соціально-психологічного супроводу. Вказано, що робота фахівця з психологічного супроводу дитини-інваліда передбачає, крім провідної діяльності – взаємодії з дитиною з особливими потребами, також Й психологічну допомогу батькам дитини у вирішенні проблем та труднощів, що виникатимуть у процесі розвитку, навчання, виховання. Так, автор вважає за доцільне розвиток вмінь та навичок психолога для розробки просвітницьких, корекційних та розвивальних заходів, проведенні груп взаємодопомоги та підтримки для батьків дітей з особливими потребами.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2182
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.