Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2307
Title: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОРСЬКИХ НАМІРІВ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ
Authors: Кривка, Елеонора
Keywords: Тревел-медіатекст, публіцистичний текст, авторські наміри, путівник
Travel media text, journalistic text, author's intentions, guide
Issue Date: 2020
Publisher: Рівне: РВЦ "МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука"
Citation: Кривка Е. Т. Функціональні характеристики авторських намірів у публіцистичному тексті. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Рівне: РВЦ "МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука", 2020. С. 144-147.
Abstract: У тезах зазначено, що одним із значимих засобів передачі соціокультурної інформації, а отже й елементом комунікаційного процесу є подорожня публіцистика. Вона подає зображення географічного простору, авторські світоглядні настанови й судження, розуміння різних картин світу, забезпечуючи когнітивно-інформативний комунікаційний діалог автора й реципієнтів. За весь період свого існування подорожній нарис змінювався, залежно від історичних та соціокультурних умов. Змін зазнавали деякі жанрові ознаки, поповнювалась та змінювалась звична палітра художніх засобів, але найбільше зовнішнє історичне й культурне середовище впливало на ідейно-тематичну спрямованість та комунікаційну мету жанру. При цьому сама суть подорожнього нарису, його основа – путівник, опис подорожі, розповідь про мандри, залишалась незмінною.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2307
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри соціальних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кривка Е Т.pdf193,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.