Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2328
Title: Адміністративно-правові засади реалізації права на отримання професійної правничої допомоги в Україні
Authors: Боровик, А. В.
Деревянко, Н. З.
Дрозд, О. Ю.
Головач, А. В.
Дем'янчук, В. А.
Магновський, І. Й.
Микулець, В. Ю.
Марисюк, К. Б.
Щербаков, В. В.
Keywords: Адміністративно-правові засади реалізації права, правнича допомога, Суб’єкти забезпечення реалізації права на отримання професійної правничої допомоги та їх адміністративно-правовий статус.
Administrative and legal bases of realization of the right, legal aid, Subjects of maintenance of realization of the right to reception of professional legal aid and their administrative and legal status.
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Боровик, Андрій, Деревянко, Н. З., Дрозд, О. Ю., Головач, А. В., Дем'янчук, В. А., Магновський, І. Й., Микулець, В. Ю., Марисюк, К. Б., & Щербаков, В. В. (2021). Адміністративно-правові засади реалізації права на отримання професійної правничої допомоги в Україні. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5543397
Abstract: Викладений у навчальному посібнику матеріал присвячений ґрунтовному аналізу адміністративно-правових засад реалізації права на тримання професійної правничої допомоги в Україні. Розглянуто сучасний стан нормативного забезпечення реалі-зації права на отримання професійної правничої допомоги в Україні та зарубіжний досвід реалізації зазначеного права. Наведено ха-рактеристику субєктів забезпечення реалізації права на отримання професійної правничої допомоги та визначено їх адміністративно-правовий статус. Висвітлено адміністративні процедури, як елемент механізму забезпечення реалізації права на професійну правничу допомогу та юридичні гарантії забезпечення реалізації зазначеного права. Зазначене видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичного та гуманітарного профілю та всіх хто цікавиться питанням реалізації права на отримання правничої допомоги в Україні.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2328
ISBN: 978-966-992-457-5
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bor_der_drozd.pdf1,6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.