Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2330
Title: Адміністративно-правові засади реалізації кадрової політики в системі правосуддя України
Authors: Боровик, А. В.
Попик, А. В.
Дрозд, О. Ю.
Магновський, І. Й.
Дем'янчук, В. А.
Бєлкіна, Д. С.
Мельник, О. М.
Микулець, В. Ю.
Павелків, С. Р.
Щербаков, В. В.
Томчук, А. В.
Деревянко, Н. З.
Трофімчук, Ю. О.
Keywords: Кадрова політика в системі правосуддя, адміністративно-правові засади та принципи кадрової політики, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Національна школа суддів, органи суддівського самоврядування
Personnel policy in the justice system, administrative and legal principles and principles of personnel policy, High Qualifications Commission of Judges, National School of Judges, bodies of judicial self-government
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Боровик, Андрій, Попик, А. В., Дрозд, О. Ю., Магновський, І. Й., Дем'янчук, В. А., Бєлкіна, Д. С, Мельник, О. М, Микулець, В. Ю, Павелків, С. Р., Щербаков, В. В., Томчук, А. В., Деревянко, Н. З., & Трофімчук, Ю. О. (2021). Адміністративно-правові засади реалізації кадрової політики в системі правосуддя України (p. 248). International university of economics and humanities academician Stepan Demianchuk. https://doi.org/10.5281/zenodo.4501199
Abstract: Викладений у навчальному посібнику матеріал присвячений ґрунтовному аналізу адміністративно-правових засад реалізації кадрової політики в системі правосуддя України, проведеному зважаючи на зміни в сучасному адміністративному законодавстві, зумовлені судово-правовою реформою відповідно до концепції людиноцентризму. Розглянуто особливості та принципи кадрової політики в системі правосуддя України, а також мету, завдання та функції адміністративно-правового забезпечення кадрової політики в цій системі. Наведено характеристику специфіки організації діяль-ності окремих суб’єктів реалізації кадрової політики в системі правосуддя України (Вищої кваліфікаційної комісії суддів, На-ціональної школи суддів, органів суддівського самоврядування). Висвітлено питання адміністративно-правових інструментів реалізації кадрової політики в системі правосуддя в сучасних українських реаліях, а також проаналізовано різновиди та форми взаємодії суб’єктів реалізації означеної кадрової політики. Окреслено тенденції розвитку та шляхи вдосконалення реалізації кадрової політики в системі правосуддя України. Зазначене видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичного та гуманітарного профілю та суддів.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2330
ISBN: 978-966-992-298-4
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
borovyk_popyk_drozd.pdf1,61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.