Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2332
Title: Кримінально-виконавча діяльність прокуратури у сфері виконання покарань
Authors: Боровик, А. В.
Новосад, Ю. О.
Колб, О. Г.
Головач, А. В.
Дрозд, О. Ю.
Копотун, І. М.
Марисюк, К. Б.
Савченко, А.В.
Жуковська, З. В.
Колб, І. О.
Бєлкіна, Д. С.
Горковенко, М. В.
Пришко, О. В.
Keywords: Прокуратура України, кримінально-виконавча діяльність прокуратури України, нормативно-правові засади діяльності прокуратури, організаційно-правові засади діяльності прокуратури України, нормативно-правові засади діяльності прокуратури, організаційно-правові засади діяльності прокуратури України, кримінально-виконавча функція, прокурорський нагляд, забезпечення особистої безпеки засуджених, діяльність прокуратури
Prosecutor's Office of Ukraine, criminal-executive activity of the Prosecutor's Office of Ukraine, normative-legal bases of activity of the Prosecutor's Office, organizational-legal bases of activity of the Prosecutor's Office of Ukraine, criminal-executive function, prosecutorial supervision, ensuring personal safety of convicts
Issue Date: 2020
Publisher: Волинь Поліграф
Citation: Боровик, Андрій, Новосад, Ю. О, Колб, О. Г., Головач, А. В., Дрозд, О. Ю., Конотун, І. М., Марисюк, К. Б, Савченко, А. В., Журавська, З. В., Колб, І. О, Бєлкіна, Д. С., Горковенко, М. В., & Пришко, О. В. (2020). Кримінально-виконавча діяльність прокуратури у сфері виконання покарань (p. 640). International university of economics and humanities academician Stepan Demianchuk. https://doi.org/10.5281/zenodo.3828482
Abstract: У навчальному посібнику розглянуте питання щодо змісту участі прокуратури у кримінально-виконавчій діяльності у контексті здійснюваного нею прокурорського нагляду у сфері виконання покарань та невикористаних на сьогодні потенційних можливостей, спрямованих на підвищення рівня та ефективності виконання і відбування покарань в Україні. Зазначене видання розраховано на учених, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів юридичного та гуманітарного профілю та практичних працівників правоохоронних органів.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2332
ISBN: 978-617-7129-95-9
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
borovyk_kolb_novosad.pdf5,15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.