Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2336
Title: Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини
Authors: Боровик, А. В.
Keywords: Корупційні злочини, звільнення від кримінальної відповідальності, інститут звільнення від кримінальної відповідальності, принципи кримінального права, заохочувальні норми
Corruption crimes, exemption from criminal liability, institution of exemption from criminal liability, principles of criminal law, incentive norms
Issue Date: 2017
Publisher: Волинь Поліграф
Citation: Боровик, Андрій, & Borovyk, Andrii. (2017). Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.836610
Abstract: Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Проаналізовано понятійний апарат дослі-джуваного «заохочувального» інституту і його відповідність основним принципам кримінального права та міжнародно-правовим стандартам. Зважаючи на зарубіжний досвід, сформульовано пропозиції з удосконалення чинного кримінального законодавства України в частині, яка визначає порядок, умови і підстави застосування звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Робота становить інтерес для працівників правоохоронних органів, науковців, аспірантів (ад’юнктів), курсантів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, кого цікавлять проблеми кримінального права.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2336
Appears in Collections:Наукові видання кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograf_borovyk.pdf2,15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.