Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2360
Title: Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 Інформаційні технології
Authors: Каштан, Сергій Степанович
Keywords: Організація проведення практики, зміст практики, календарний план, щоденник практики
Organization of practice, content of practice, calendar plan, practice diary
Issue Date: 2021
Publisher: РВЦ МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука
Citation: Каштан С. С. Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 Інформаційні технології. Рівне, 2021. 17 с.
Abstract: У програмі розглянуто питання організації, проведення і підбиття підсумків виробничої практики студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення. Виробнича практика займає проміжне місце в переліку видів практик. Вона є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців з вищою освітою та є одним з важливих етапів формування кваліфікованого фахівця, здатного самостійно вирішувати конкретні завдання в діяльності установ та організацій різних форм власності, а також джерелом матеріалів для атестаційної кваліфікаційної роботи бакалавра.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2360
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних систем та обчислювальних методів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПМР-ВП-121-МЕГУ-2021.pdf4,45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.