Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2406
Title: Впровадження ECTS у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука
Authors: Дем'янчук, Анатолій Степанович
Яницька, Олена Юріївна
Keywords: Система вищої освіти України; мобільність студентів; якість освіти студентів внз; європейська кредитно-трансферна система
Higher education system of Ukraine; student mobility; the quality of education of university students; European credit transfer system
Issue Date: 2008
Publisher: Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука
Citation: Дем’янчук А.С., Яницька О.Ю. Упровадження ЕСТS у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука освіти. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: Збірник наукових праць. Випуск VII. Рівне, 2008. С. 56-65.
Abstract: У статті зазначено, що система вищої освіти України забезпечує якісну підготовку студентів, їхню конкурентоспроможність на національному та міжнародному ринках праці.
URI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5215554
http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2406
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
впровадження ECTS у МЕГУ.pdf13,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.