Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/653
Title: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
Authors: Борейко В. І.
Keywords: Вища школа, якість підготовки студентів, наукові кадри, економічний розвиток.
Higher education, quality of students training, academic staff, economic development.
Issue Date: 2013
Publisher: Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. - № 2 (10). - Рівне:РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2013. - 382 с. - С. 26-32.
Abstract: В статті проведений аналіз підготовки фахівців в іноземних та вітчизняних вищих навчальних закладах, оцінено забезпеченість випускників українських загальноосвітніх шкіл місцями у ВНЗ, здійснено порівняння рівня оплати праці їх науково-педагогічних працівників із працівниками інших видів економічної діяльності, визначено вплив проблем вітчизняної вищої школи на соціально-економічний розвиток країни та розроблено заходи для їх усунення. // In this article the training of specialists in foreign and domestic universities is analyzed, the provision of Ukrainian secondary schools graduates by places in universities is estimated, the comparison of the level of teaching staff remuneration with employees in other economic spheres is realized, the impact of problems in the national higher education on socio-economic development of the country is determined and the measures for their elimination are developed.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/653
ISBN: 978-966-7359-71-3
Appears in Collections:Педагогіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття - Борейко В. І.pdf478,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.