Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/929
Title: УКРАЇНА НА ПОРОЗІ НОВИХ ВИКЛИКІВ У СФЕРІ ІТ
Authors: Джунь Й. В. // Dzhyn J. V.
Keywords: Основні фактори розвитку, корпоративний менеджмент, інформаційні технології.
Key factors of development, corporative management, information technologies.
Issue Date: 2016
Publisher: Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. - № 2 (16). - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2016. - 276 с. - С. 48-52.
Abstract: В статті розкрито, що в наш час основним фактором розвитку науки, виробництва, суспільних відносин і культури стають інформаційні технології. Це проілюстровано управлінськими, виробничими, фінансовими успіхами США – світового лідера в галузі ІТ. Визначено основні фактори успішної діяльності ІТ-корпорацій США та їх величезний вклад в оновлення і підвищення ефективності банківської діяльності у сферах трансакцій, кредитів, особистих фінансів, корпоративного банкінгу; виробництва, розвитку і впроваджень високих технологій. Показано, що одним із найбільш перспективних викликів в сфері сучасних ІТ є багатопрофільне використання 3D друку виробів, автомобілів, літаків, будинків, вакцин, ліків і можливостей, які створюють технології металопринтингу. // The article shows that nowadays the IT are the main factor in development of science, production, public relations and culture. This thesis is illustrated with managerial, production, financial success of the USA - the world leader in the sphere of IT. The main factors of IT corporations in the United States successful activities and their enormous contribution to renewal and increase of bank activity efficiency (in the areas of transactions, loans, personal finance, corporative banking), production, development and implementation of high technologies are determined. It is shown that one of the most promising challenges in the sphere of modern IT is diversified usage of 3D printing: products, cars, airplanes, buildings, vaccines, medicine and possibilities that create technologies of metal printing.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/929
ISBN: 978-966-7359-77-5
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри математичного моделювання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття - Джунь Й. В.pdf572,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.