Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/999
Title: ГНОСЕОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Authors: Ясінський А. М., Лотюк Ю. Г., Антоневич О. Й.
Keywords: Компетентність, самосвідомість, самореалізація, мобільність, особистість,неперервність освіти, результативність, автентичність, інновації, інформаційно-комунікаційні методики.
Competence, self-awareness, self-realization, mobility, identity, continuity of education, performance, authenticity, innovation, information and communication techniques.
Issue Date: 2017
Publisher: Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. - № 1 (17). - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2017. - 218 с. - С. 183-188.
Abstract: В статті досліджено проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах глобалізації та інформатизації суспільства. Окреслено доцільність створення нової науково-методичної концепції для розв’язання нагальних протиріч та проблем освіти ХХІ століття та необхідність вибору позиції неперервного навчання протягом усього життя. Подано пропозиції щодо успішної реалізації завдань та цілей навчально-виховного процесу на засадах модернізації останнього. // The problems of future expert’s professional competence formation in the context of globalization and the information society are investigated in the article. The feasibility of new scientific and technical concepts establishing to solve pressing problems and contradictions of the XXI century education and the need to choose the position of continuous lifelong learning is outlined. The suggestions for successful implementation of tasks and goals of the educational process on the basis of the modernization the latter are posted.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/999
ISBN: 978-966-7359-77-5
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри математичного моделювання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття - Ясінський А. М., Лотюк Ю. Г., Антоневич О. Й.doc65,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.