Репозитарій − це електронний архів, що накопичує, систематизує, зберігає документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу МЕГУ, аспірантами чи студентами університету, шляхом їх архівування та самоархівування, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет.

Запрошуємо до університетського репозитарію!

Останні надходження до репозитарію

Запрошуємо до університетського репозитарію!