Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 4423  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ // THE WAYS OF INCREASING EFFICIENCY OF USE OF WATER RESOURCES OF UKRAINEБорейко В. І. // Boreiko V. I.
1989ВРАХУВАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ПЕДВУЗІ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В МІКРОРАЙОНІ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИЗавацька Л. А.
1992ІДЕЇ ЯНА-АМОСА КОМЕНСЬКОГО ПРО ЗАХИСТ МИРУДем’янчук А. С. // Demjanchuk A. S.
1993ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИЗавацька Л. А.
1994ВИБІР ПРОФЕСІЇ СТАРШИМИ ШКОЛЯРАМИ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ЖИТТЯ В РИНКОВИХ ВІДНОСИНАХДем'янчук С. Я., Дем’янчук А. С., Коржова О.
1994ДО ПИТАННЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВЗавацька Л. А.
1994ПРАКТИКУМ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИБузин О. І., Завацький В. І., Завацька Л. А.
1995ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ІДЕЯХ МИРУДем’янчук А. С. // Demjanchuk A. S.
1996ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ІДЕЯХ МИРУДем'янчук С. Я., Дем'янчук А. С.
1996ПЕДАГОГІКА МИРУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТДем'янчук С. Я., Дем'янчук А. С.
1996ПОБУДОВА МНОГОЧЛЕНА НАЙКРАЩОГО РІВНОМІРНОГО НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯННЯ РІККАТІ МЕТОДОМ ПРОДОВЖЕННЯ ПО ПАРАМЕТРУЛотюк Ю. Г. // Lotyuk Y. G.
1997ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ДУХЕ МИРА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИДемьянчук А. С. // Demjanchuk A. S.
1997ПРОФОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИНДем’янчук А. С., Загривий В. І.
1997ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ІДЕЯХ МИРУ В ПЕДАГОГІЦІДем’янчук А. С. // Demjanchuk A. S.
1998ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА К. Д. УШИНСЬКОГО І СУЧАСНІСТЬДем’янчук А. С. // Demjanchuk A. S.
1998ПЕДАГОГІКА К.Д. УШИНСЬКОГОДем’янчук А. С. // Demjanchuk A. S.
1998ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПАРАМЕТРИЧНОГО ПРОДОВЖЕННЯ ДО СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬЛотюк Ю. Г. // Lotyuk Y. G.
1999ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕАЛОГІЇ ЯК ЧИННИКА ОСВІТНІХ КОНЦЕПЦІЙДжунь Й. В., Миронець Н. Р.
1999ПІДПРИЄМНИЦЬКА КУЛЬТУРА СТАРШОКЛАСНИКІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИДем’янчук А. С., Загривий В. І.
1999МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ПРО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ // MYKHAILO HRUSHEVSKYI ABOUT EDUCATION AND UPBRINGINGСкребкова М. А. // Skrebkova M. A.